+

AB-401 Průřez kabelu pro požárně bezpečnostní zařízení

Mám dotaz, zda je nutné, podle jakých norem a jakým způsobem, ověřit (stanovit) dostatečnou dimenzi (průřez) požárně odolného kabelu, napájejícího požárně bezpečnostní zařízení (ventilátor) při požáru. Zejména s ohledem na okolní teplotu při požáru (úbytky napětí).

Stejně tak kabely, napájející bezpečnostní rozvody ve zdravotnických prostorách, které mají zůstat funkční při požáru. Kabel při požáru funguje zřejmě v jiných podmínkách, než je běžné.

Karel Malý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL