+

DC-073 Otázky k prohlášení o shodě, označení CE a souvisícím předpisům

Mám několik dotazů, na které bych velice rád dostal vysvětlení. Pokud snad víte o dostupné technické literatuře, která pojednává o tématech dotazu, prosím Vás o názvy titulů.

Naše firma vyrábí elektrické části strojů a zařízení pro průmyslové použití (zejména se jedná o dopravníkovou techniku). Čím více studuji obsah norem, tím méně jsem si jistý správností některých tvrzení.

1. Jak uvádět správně normy například do ES prohlášení? Někdo požaduje uvádět pouze EN 60529:1991, domnívám se, že správné je uvádět označení ČSN EN 60529:1993. Nevím, jak správně postupovat při výrobě například pro německý trh. Jestli uvádět číslo EN nebo ČSN EN nebo případně máme uvádět VDE EN.

2. Také jsem se setkal s názorem, že elektrické obvody, které se nacházejí za vstupní svorkovnicí stroje, nemusí být revidovány revizním technikem, protože stačí potvrzení firmy, že dodržela ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a dle této normy provedla ověření a zkoušky. Na stroje se nevztahuje žádná z norem ČSN 33 1500:1991, ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 nebo ČSN 33 1600 ed. 2:2009. Na vrtačky, svářečky, prodlužovačky, osvětlení budov a další elektrická zařízení tato povinnost platí, ale pro daleko nebezpečnější stroje a zařízení, které mohou slučovat všechno dříve popsané včetně zásuvek, podle výkladu některých revizních techniků není potřeba výchozí revizní zpráva a ani pravidelné revize podle předepsaných lhůt. Dokonce jsem již viděl jakési formuláře, kde dochází ke sloučení revize s kontrolou bezpečnosti dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (viz příloha), ale k samotné revizi elektrického zařízení včetně náležitostí není podle mého názoru věnován dostatečný prostor.

3. Podle požadavku ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 čl. 6.1 musí být rozváděč označen štítkem s náležitostmi v bodech a) až d). Musí mít takový štítek také tlačítkové ovladače? Případně kdy ANO a kdy NE?


4. Značku CE musí mít každý rozváděč stroje? Nebo je možné sloučení všech rozváděčů i oddělených pod jeden štítek strojního zařízení?

Pokusil jsem se co nejstručněji popsat nejzásadnější rozpory.

Milan Fiala

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 11. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL