+

AD-551 Instalace svítidla a podružných rozváděčů podle vnějších vlivů

První dotaz:

Měl bych dotaz k příspěvku AD-548 K protokolu o určení vnějších vlivů. V tomto příspěvku odpovídáte:
V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, v jejíž příloze NA. čl. NA 512.2.5 se uvádí, že o určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vnější vlivy podmiňují, musí být písemný doklad, protokol o určení vnějších vlivů a že vnější vlivy (nebo jejich části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. Takže pokud bude el. instalace provedena podle takovýchto norem, ne že by se nemusel vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů, ale vnější vlivy, které jsou zohledněny takovou normou (nebo takovými normami) není nutno určovat. V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny.

A dále:
Bude-li se jednat o jiné případy, je třeba protokol vypracovat. Přitom, pokud by se jednalo například o svítidlo na domě, jehož instalace by odpovídala ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, nemusely by se vnější vlivy určovat (viz výše).

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 odstavec 714.1 se píše:
Tyto předpisy se netýkají mimo jiné svítidel, která jsou upevněna na vnější straně budovy a jsou napájena přímo z vnitřního vedení této budovy.

Musí se tedy určovat vnější vlivy pro venkovní svítidlo umístěné na fasádě domu, které je napájeno z vnitřního obvodu budovy?


Druhý dotaz:

Můj druhý dotaz směřuje k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. V příloze ZA.1N se píše: Podružné rozváděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozváděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1.

Podružný rozváděč nemohu tedy nikdy umístit do venkovního prostředí (AD2, AD3, AD4), ani za předpokladu jeho zvýšeného krytí IP44 a vyšší, či dalších opatření jako přídavná stříška?

Jak jsou tedy posuzovány rozváděče, kterých jsou ve venkovním prostředí spousty (např. rozváděče mýtných bran u dálnic apod.)?

V. K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 12. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL