+

AA3-338 Pospojování v bytovém domě

Mám dotaz na hlavní pospojování kovových vodovodních a plynových potrubí instalovaných v suterénu bytového domu. Po dohodě s elektro montážní formou se kovové vodovodní a plynové trubky mezi sebou vodivě propojily a připojily ochranným vodičem CYA 16 mm2 na přizemněný vodič PEN elektrické přípojky domu. Samozřejmě se propojil (přemostil) vodoměr ochranným vodičem CYA 16 mm2. Vodovodní trubky vedoucí dále do jednotlivých bytů (ve stoupačce) jsou plastové. Plynové trubky jsou v každém bytě připojené v rámci doplňujících pospojování na můstek PE v bytové rozvodnici ochranným vodičem CYA 4 mm2.

Vím, že správně dle platných norem ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN EN 62305-3 ed. 2 by problém vyřešilo uzemnění typu B. Kolem bytového domu položit obvodový zemnič, na který se připojí svody od hromosvodu, uzemnění vodiče PEN přípojky a do suterénu vyvede uzemnění pro hlavní uzemňovací sběrnici. Na hlavní sběrnici připojit všechny neživé částí vstupující do objektu včetně ochranného pospojování ze stoupaček k jednotlivým bytům.

Řešení v prvním odstavci považujeme za dočasné do doby provedení rekonstrukce uzemňovací soustavy a elektrické instalace.

František Sitka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 1. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL