+

DA-626 Ohlášení zemědělské stavby TIČR

Je nutné elektroinstalaci stáje pro dobytek ohlašovat technické inspekci? Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. jsou zařízení v zemědělských stavbách ve třídě II skupině I. Čili není nutné hlásit. Ale vzhledem k vnějším vlivům, které se ve stáji dají předpokládat, min. AD3, AF4 a podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tabulky NA.6, která má platit do r. 2020, jsou prostory s těmito vnějšími vlivy zvlášť nebezpečné, což by odpovídalo třídě I skupině B – zařízení pracovišť z hlediska úrazu proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů, nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace. A potom je asi nutná ohlašovací povinnost. Dodavatel to moc hlásit nechce.

Karel Malý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 2. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL