+

AA3-350 Uzemnění rozváděče v rodinném domě

V novostavbě je zřízen základový zemnič, vyvedeny 4 svody. Není však zřízena hlavní ochranná přípojnice (MET) v technické místnosti, kde je umístěn hlavní rozváděč. Měděné trubky v rozváděči podlahového topení jsou spojeny vodičem CYA 6 mm2 ke krytu elektrického kotle, což neřeší uzemnění. Elektroměrový rozváděč není také uzemněn. Navrhuji provést dodatečné uzemnění hlavního rozváděče. Myslím, že došlo k porušení řady norem ČSN.

E. Lang

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 8. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL