+

AB-415 Zkratová schopnost jističů pro instalace v průmyslu

Ve výrobní zámečnické dílně bylo majitelem rozporováno, že jsou použity jističe se zkratovou schopností 6 kA. Jako argument je uváděno, že v průmyslových objektech MUSÍ být použity jističe se zkratovou schopností 10 kA. V projektu není konkrétní typ specifikován. Dotaz: je tento argument takto v ČSN specifikován? Pokud je mi známa tato problematika, jsou tyto podmínky uváděny konkrétně pouze u distribuce, rozvoden nn a v místech, kde je možné dosáhnout vysokých zkratových proudů, nikoliv v podružných rozváděčích v domácnostech a průmyslu.

R.Š.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 11. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL