+

DA-633 Projektování v oblasti automatizace a § 10

Chtěl bych vás požádat o odborný názor na následující problematiku.

Jako firma bychom chtěli přijmout uchazeče, který má přes 20 let praxi v projektování v oblasti automatizace. Tento uchazeč má paragraf 6 a prý paragraf 10 pro svou práci nepotřebuje. Níže je jeho vyjádření.

Zařízení, které by v naší firmě projektoval, jsou pro oblast automatizace (robotické výrobní linky) jen do 1 000 V, příkon obvykle 100 až 600 A.

Výtah z vyjádření uchazeče, odborná způsobilost vyhovuje paragrafu 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a jenž se domnívá, že pro svou práci (projektování v oblasti automatizace) splnění paragrafu 10 této vyhlášky nepotřebuje:

§ 10

Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

(1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.7)

(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování.

(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny

Jde o profese, které vytvářejí dokumentaci staveb (budov) vyžadující stavební povolení. Dále se u projektování dosti používá slovo "vyhrazených" elektrických zařízení, ale to je také něco jiného než průmyslová automatizace.

Pavel Fürbach

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 12. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL