+

AD-574 Napájení manipulátoru/jeřábu při požáru

Před časem jsem tu vznášel dotaz, týkající se určení VV, respektive návrhu elektroinstalace ve velkokapacitním seníku (viz dotaz AD-570). Nyní jsme narazili na problém, týkající se napájení manipulátoru/jeřábu, který bude zavěšen cca v 10 až 12 m pod střechou, bude jezdit po celé délce haly (70 m) a bude na něm v kabině jezdit obsluha. V PBŘ zařízení požárník popsal takto: "D.1.3.18.4 Náhradní zdroj elektrické energie k PBŘ – Náhradní zdroj k požárně bezpečnostním zařízením se v objektu nenachází. Nachází se zde pouze náhradní zdroj, který v případě výpadku energie umožní evakuaci jeřábníka. Blíže je popsáno u únikových cest“. "D.3.1.13 Kapacity nechráněných únikových cest – Diesel agregát neslouží jako záložní zdroj pro vzduchotechniku či jiné, neslouží ani jako požárně bezpečnostní zařízení. Je navržen pouze z důvodu nutného dojetí jeřábové dráhy do místa, odkud se již jeřábník může případně evakuovat po vnitřních nechráněných únikových cestách. Doba přejetí z nejvzdálenějšího místa k místu úniku z jeřábu je 70 sekund. Náhradní zdroj je s rezervou navržen na funkčnost 5 minut." Je tedy evakuační nebo není? V PBŘ je poměrně velký rozpor. Jednak píše, že DAG je tam pro evakuaci jeřábníka a za chvíli že není požárně bezpečnostním zařízením. Co když začne hořet tzv. jeřábníkovi za zády, tj. bude ve více než poloviční poloze a hořet začne někde uprostřed, tak nedojede ani k jedné straně? Jak se tedy evakuuje? V případě, že prostě nezpozoruje tak rychle požár a ten mu mezitím odřízne cestu, potažmo zasáhne i ty napájecí kabeláže? Jak se jinak dostane z kabiny? Kudy…, když mu přehoří kabel, potažmo mu ho například vypne proudový chránič, nebo jistič? 70 sekund to je přes minutu a to, pokud pod ním hoří, je poměrně dlouhá doba. V provedení elektroinstalace i vlastního jeřábu je to totiž poměrně zásadní. Pokud je evakuační, tedy fyzicky slouží k evakuaci jeřábníka v případně výpadku, tedy i v případě požáru, pak by mělo být jeho napájení provedeno nehořlavým kabelem se zachováním funkčnosti při požáru. DTTO kabelové nosné systémy pro tento kabel by také měly být se zachováním funkční integrity. DTTO i ten napájecí kabel, co bude zavěšen na rolnách a bude se roztahovat společně s jeřábem včetně jeho zavěšení (což asi jeřáb splňovat nebude a asi ani nemůže vzhledem ke konstrukci nehořlavých kabelů). Co se napájení týká, pak by pro takovéto zařízení nesměla být použita doplňková ochrana proudovým chráničem, kterou po nás ale požaduje norma kvůli skladování hořlavých materiálů a hmot, kabel by měl být chráněn jen a pouze proti zkratu a v odůvodněných případech ani to ne. To znamená ho vést mimo objekt venkem atd., atd. Jaký na to máte prosím názor? Mně se z bezpečnostního hlediska celá věc, tak jak mi ji prezentuje stavař s požárníkem, prostě nelíbí. Vidím tam velké riziko pro tu obsluhu, že se včas a bezpečně nedostane na výstupní místo.

Tomáš Kupec

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 1. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL