+

AA3-354 Absence uzemňovacího bodu na nádrži Bencalor

V současné době se potýkáme na stavbě s problémem absence uzemňovacího bodu na bencalorce. V rámci PD silnoproudu jsme k místu bencalorky přivedli výkopem zemnicí pásek, který je propojený na celkovou uzemňovací soustavu areálu. Bencalorka byla pro nás balenou jednotkou, pro kterou jsme pouze připravovali el. připojení a pásek na uzemnění. Bencalorku jsme nedodávali. Investor nyní po nás požaduje, respektive odmítá převzít dílo z důvodu absence uzemňovacího bodu u bencalorky. Hledal jsem v normách, kde by mohla být tato problematika řešena. Našel jsem již zrušenou ČSN 33 2030, ve které jsou stanoveny hodnoty svodového proudu, dále pak ČSN CLC/TR 60079-32-1, ale tu bohužel nejsem schopen sehnat. Kde tedy zjistit, jak uzemňovací bod/terč případně provést? Přísluší nám jako elektrikářům vůbec jakkoliv vrtat či zasahovat do takto balené jednotky? Kdo pak ponese za zařízení odpovědnost? Další otázkou je, zda bencalorka, jako výrobek – balená jednotka, musí tento bod na sobě obsahovat či nikoliv?

T. K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 1. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL