+

DA-635 Umístěni trafostanic v občanské zástavbě

Projektujeme elektrické rozvody, které budou umístěny ve veřejné zástavbě, kde součástí budou také trafostanice. Budou umístěny v parkové ploše, vzdálenost od obytných domů je cca 50 m, ovšem v bližším okolí jsou chodníky veřejného prostranství. Trafostanice 22/0,4 kV budou od výrobce BETONBAU, uzavřený betonový skelet s transformátorem a výbavou. Trafostanice budou v nadzemím i podzemním provedení. V případě podzemní trafostanice budou nad povrchem pouze větrací výduchy. Prosím vás o radu, jaké předpisy platí pro umísťování takových trafostanic ve veřejné zástavbě. Jaká opatření musíme splnit.

Libor Gaidarus

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 1. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL