+

AB-422 Více zásuvek z napěťového měniče

Řešíme problém, jak správně provést instalaci z napěťového měniče 12 V DC/230 V AC, 5 000 W v automobilu. Tento napěťový měnič má dvě vývodní zásuvky 230 V AC. Zákazník jich potřebuje šest a z těchto zásuvek 230 V AC budou napájeny spotřebiče jak uvnitř, tak mimo prostor automobilu. Elektrický rozvod bude proveden vodiči H05VV-F.

1. varianta: připojení trojnásobné zásuvky do každé vývodní zásuvky na měniči napětí bez jakéhokoliv jištění (ochrany proti zkratu a přetížení jsou v napěťovém měniči).

2. varianta: připojení trojnásobné zásuvky do každé vývodní zásuvky na měniči a provést jištění dvěma jističi 16 A (dvoupólovými).

3. varianta: připojení trojnásobné zásuvky do každé vývodní zásuvky na měniči a provést jištění dvěma jističi 16 A (dvoupólovými) plus dvěma proudovými chrániči s vypínacím proudem 0,03 A.

Která z těchto variant je správná?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 4. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL