+

AB-424 ČSN EN 50156-1 ed. 2 - návrh kabeláže

Prosím o názor ohledně požadavku normy ČSN EN 50156-1 ed. 2 na návrh kabeláže. V čl. 12.2 je uveden požadavek na zkušební napětí mezi vodičem a stíněním 2 000 V AC. Z článku vyplývá, že toto ustanovení je platné pro kabely s obvody s napětím do 50 V AC. Z článku však není jasný požadavek na kabely pro obvody s DC napětím do 50 V. Konkrétně se mi jedná o správnou specifikaci kabeláže pro analogové signály (4...20 mA, 24 V DC) přístrojů polní instrumentace. Většina standardně používaných kabelů v průmyslu např. RE-2X(St)Yv má však zkušební napětí žíla/stínění 1 000 V. Pokud zvolím jiný typ kabelu např. RD-Y(St)Y či JE-Y(St)Y, kde zkušební napětí vyhoví, narazím zase na UV odolnost těchto typů kabelů (pozn. kotle budou instalovány ve venkovním provedení a zamezení UV není možné). Je tedy nutné vyvozovat, že tento požadavek normy platí i pro kabeláže s DC napětím, když to není v normě výslovně uvedeno? Popř. na koho se máme obrátit ohledně aplikovatelnosti tohoto požadavku na kabely s DC obvody či správný výklad článku? Jde o to, že po konzultacích s několika výrobci kabelu se bude jednat o specifický požadavek, který bude řešen zakázkově, tj. atypická výroba či dodatečné přezkoušení.

Petr Matoušek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 5. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL