+

AG-433 Redukce 5P/4P v síti TN-S

Obracím se na Vás s dotazem ohledně připojení pojízdného a převozného prostředku. Nastíním situaci. Po nejmenované oblasti (stanové městečko) je vybudovaná elektrická síť. Od místního transformátoru jsou kabely a uzemňovací pásek nasmyčkované v pilířích DCK Holoubkov. V každém takovém pilíři je uvnitř instalována zásuvková skříň osazena jištěním a proudovým chráničem 30 mA. Výstupní zásuvky 400/230 V pochopitelně v TN-S. Těchto výstupů/pilířů je tam cca 20 ks. Z každého takového výstupu se připojují buď zařízení (stany, zázemí) přímo, nebo přes další dočasné rozváděčové skříně, které jsou vybaveny taktéž proudovými chrániči 30 mA.

Ano, už teď tušíte, že selektivita v tomto případě není správně. Zs – vyhovuje! Můj dotaz: jak zabezpečit selektivitu, když v pilíři je správně nainstalovaný chránič 30 mA pro výstupní zásuvky a naše rozvodnice/rozváděče jsou výstupy taktéž správně vybavené tím samým chráničem. S investorem o výměně za 100 mA není řeč. Ano, v případě vyššího unikajícího proudu a hodnoty vybavení daného kusu – vybaví chránič až x-metrů daleko…. převozný a pojízdný prostředek IT, TN je vybaven 4P vidlicí, která se v praxi zapojuje přes adaptér 5P/4P do výstupu 5P (zmíněného pilíře) … Těžko se smiřuji s tím, že síť TN-S je uvedena zpět do TN-C, byť za cenu pouze délky připojovacího vodiče převozného prostředku. V rozváděči dané techniky je síť zpět rozdělena na TN-S, ochrana proudovými chrániči 30 mA, uzemněno přes dvě zatloukací zemnící tyče. V případě IT mě asi „N“ vodič v 4P úplně tak nezajímá, ale v TN? I když jsem byl ubezpečen, že to „prostě jinak nejde“, pořád si myslím, že přetěžují v dané síti vodič PE pracovním proudem PEN a není to správně…

Pavel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 5. 2019
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL