+

AG-436 Dva přívody

Žádám o vyjádření k řešení kabelového přívodu pro sklepní prostor.

Sklepní prostor (jedna místnost), který je nyní součástí bytové jednotky, dříve společné prostory bytového domu, jsou vybaveny jen světelnou elektrickou instalací.

Zákazník požaduje připojení získaných sklepních prostor na stávající elektrické rozvody svého bytu.

S ohledem na prostorové uspořádání bytové jednotky a sklepních prostor není připojení na stávající bytovou rozvodnici reálné.

Jedná se o podsklepený dvoupodlažní bytový dům, kde elektroměrové rozvodnice jsou instalovány ve vstupních prostorech domů.

Požadavek zákazníka – provést samostatný kabelový přívod do sklepního prostoru s připojením na stávající svorkovnici (jeho bytu) v prostoru neměřené části elektroměrové rozvodnice.

Řešení – za hlavním plombovaným jističem 25 A/3/B jsou připojeny dva kabelové přívody – stávající a nový pro sklepní prostor – do dvou bytových rozvodnic (jeden majitel), nejedná se o paralelní kabelové vedení. Dimenze kabelového vedení bude řešena s ohledem na jeho uložení, délku a hlavně velikost hlavního jističe.

Příslušný návrh zákazníkovi potvrdil příslušný RT, ale chceme se ubezpečit, zda řešení nerozporuje některá norma ČSN.

Vratislav Kuneš

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 6. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL