+

AH-708 Revize starší instalace v podkroví

Byl jsem osloven zákazníkem na provedení revize potřebné ke kolaudačnímu řízení – rekonstrukce podkroví. Problém je v tom, že stavební povolení bylo vydáno v roce 2000 a elektroinstalace provedena taktéž v roce 2000.

Obvody pro podkroví jsou jištěny v bytovém rozváděči společném pro celý dům. Rozvody jsou nataženy kabelem CYR. Celá síť v podkroví je TN-C a samozřejmě zde není instalován proudový chránič. Jedná se tedy o instalaci dle ČSN 34 1010.

Tato norma však v roce 2000 již nebyla v platnosti. Firma, která toto realizovala, již neexistuje.

Existuje jiná možnost nebo je třeba provést rekonstrukci elektroinstalace dle platných současných předpisů.

Jirásko Pavel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 6. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL