+

AB-426 Náhrada ČSN 33 2000-4-473 – jištění paralelních vodičů

Byla zrušena norma ČSN 33 2000-4-473, která povolovala nejistit paralelní kabely každý zvlášť. Adekvátní opatření dle této normy pro paralelní kabely bylo použití nehořlavých přepážek (případně protipožární nástřik kabelů).

Jaká jsou nyní nutná opatření pro jištění nebo jiná opatření pro vedení paralelních kabelů? Je nutno tedy jistit každý paralelní kabel zvlášť? A musí se jistit na obou stranách kabelu nebo stačí jištění na jedné straně? A dle které normy?

Marek Jagla

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 6. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL