+

AA2-075 Otázka nutnosti použití ochranného vodiče v síti IT

V rámci zakázky na realizaci nových elektrických obvodů navazujeme na stávající elektroinstalaci.

Mezi jednotlivými objekty je použit rozvod společného ovládacího stejnosměrného obvodu 220 V DC IT, který je monitorován hlídačem izolačního stavu. Pro rozvod napětí mezi objekty jsou použity dvoužilové kabely.

Vlastní otázka:

Pro připojení dalšího objektu mohu použít opět dvoužilový kabel, nebo musím použít třížilový kabel s ochranným zelenožlutým vodičem PE?

Jedná se o izolovanou soustavu a všechny objekty jsou uzemněné pomocí základových zemničů.

Všeobecně: Je možno pro rozvod jakékoliv izolované soustavy do 1 000 V používat kabely bez ochranného vodiče a spoléhat se na uzemnění rozvaděčů a objektů?

Libor Gaidarus

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 10. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL