+

DA-651 Testy TIČR pro revizní techniky

1. Potřeboval bych zkonzultovat některé otázky ze zkušebních testů pro revizní techniky, které jsou uvedeny na vašich stránkách:

V ČSN EN 62305-3 ed. 2 jsou lhůty kontrol pro třídu LPS III stanoveny na 1 rok, v testových otázkách jsou uvedeny 2 roky.

Odpověď:
Omlouváme se za chybu v naší odpovědi na otázku 79. Pro třídy LPS III a IV mají být skutečně správně lhůty kontrol 1 rok. Chybu jsme již opravili (lhůta 1 rok byla v předchozím vydání ČSN EN 62305-3).


2. Co znamená v krytí rozváděče IP44/20C písmeno C?

Odpověď:
Písmeno C je přídavné písmeno a znamená „chráněno před dotykem nástrojem“ – rozumí se před dotykem živé části nástrojem (např. šroubovákem), který sice může do krytu proniknout, ale musí mu být zabráněno v dotyku živé části, např. další přepážkou nebo vzdáleností od otvoru v krytu.


3. Co přesně znamená krytí IPXXB?

Odpověď:
Krytí IPXXB v podstatě znamená to, že z hlediska krytí nejsou důležité první dvě číslice, které obvykle stupeň krytí označují, ale postačuje pouze přídavné písmeno B, které znamená „chráněno před dotykem prstem“.

Stručné vysvětlení k písmenům, která také označují krytí, je uvedeno v článku Stupně ochrany krytem – IP kód.

Podrobné vysvětlení k jednotlivým písmenům krytí je obsaženo v ČSN EN 60529:1993.

Pro názornost uvádíme obrázek znázorňující význam přídavných písmen v krytí:

Otázky podával
Hurta

Odpovědi zpracoval: Ing. Michal Kříž

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 10. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL