+

AB-429 Namáhání přípojnic při zkratu

Počítám zkratovou odolnost přípojnicového vedení, které je uloženo horizontálně. Sousední fáze, dvě přípojnice nad sebou, jsou uloženy vedle sebe – = = =. V ČSN EN 60865-1 ed. 2 je uvažováno jen s konfigurací vertikální – II II II. Jak se v tomto případě počítá účinná vzdálenost přípojnic?

Jan Veselý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 10. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL