+

AC-412 Přepěťová ochrana v nové instalaci

Ve vesnickém starém stavení které, není vybaveno systémem ochrany před bleskem a nemá uzemnění, byla provedena nová elektrická instalace. Elektrická přípojka je provedena venkovním vedením. Dle mého názoru by v rozváděči měla být ochrana SPD typ 1+2, což bude v souladu s čl. 534.4.1 v ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:2016. Parametry SPD: Iimp 25 kA při předpokladu LPL 100 kA (třídy III a IV). Vodič PEN by měl být uzemněn, v tomto případě asi tyčovými vertikálními zemniči.

1. Pokládáte tento návrh za správný?

2. Co by se stalo, kdyby nebylo uzemnění provedeno?

3. Na níže uvedeném obrázku je zakresleno zapojení svodiče. Jistič je umístěn vedle svorek pro PEN a uzemnění. Musí být mezera mezi svorkami a jističem? Nebo lze předpokládat, že vše bude na jednom potenciálu?

Obr. 1 Situování SPD svorek pro PEN a uzemnění v rozváděči

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 12. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL