+

AC-414 Zemnič RD a fotovoltaika

RD z roku 2005 nemá základový zemnící pásek, ani jiné uzemnění – je bez hromosvodu (majitel argumentuje, že ve vzdálenosti cca 100 m je vedení vysokého napětí, které působí jako stín – na to se ale ptát nechci). Ve vzdálenosti cca 20 m na hranici pozemku je elektroměrový rozváděč odkud je RD napojen kabelem CYKY 4 x 10 (zde Z sítě 0,37 Ω).

Nově se na střeše tohoto RD instaluje fotovoltaická výrobna 5 kWp, panely nepřesahují hřeben střechy, střecha je nevodivá, z klasických pálených tašek. Pro úplnost uvádím, že výrobna je vybavená bateriovým systémem pro akumulaci energie (což ale předpokládám odpověď na moji otázku neovlivní). Veškerá technologie a rozváděče jsou umístěny v technologické místnosti RD spolu s kotlem a bojlerem pro ohřev vody.

Otázky, které řeším jsou:
1. Propojit konstrukci FV panelů se stávající zemí od distributora, nebo nechat konstrukci bez uzemnění?
2. Předepisuje norma povinnost vytvoření zemniče pro takový RD/technologii? (Na DC i AC straně jsou použity svodiče přepětí.)
3. Od kterého roku je povinnost vybavit novostavbu RD základovým zemničem?

F. Vychodil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 12. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL