+

AA3-381 Použití ochranných vodičů (Nový příspěvek 25. 2. 2020.)

Chtěl bych se zeptat na použití ochranných vodičů pro elektrická zařízení.
V současné době je provedené připojení dle obrázku v příloze.
Pro připojení zařízení jsou nataženy pouze fázové vodiče. Ochranné vodiče PE jednotlivých zařízení jsou vždy propojeny mezi sebou a připojeny na zem (nebo uzemněnou ocelovou konstrukci) v jednotlivých budovách.
Jednotlivé objekty stojí vždy samostatně, mezi nimi je vyasfaltovaná komunikace.
Mezi budovou číslo 1 a 2 je vedení v podzemním kabelovém kanálu, vzdálenost cca 30 m. Mezi budovou č. 2 a elektrofiltrem je vedení částečně v kabelovém kanálu a částečně na venkovních kabelových roštech, vzdálenost cca 120 m.
Dokumentace od uzemnění není, viditelné propojení uzemnění jednotlivých budov také ne. Jištění v rozvodně je provedeno jističem BH630 s nadproudovou spouští, v řídicích skříních zdrojů vvn jsou osazeny nožové pojistky. Síť je TN.
Nyní bude probíhat výměna řídicích skříní zdrojů vvn a transformátorů.
Otázka zní, zda je nutné doplnit ochranné vodiče PE u každého zařízení mezi rozváděčem v rozvodně a řídicí skříní zdroje vvn a mezi řídící skříní zdroje vvn a transformátorem, nebo je možné současné řešení ponechat? V případě, že ponechat, tak za jakých podmínek?
Dle našeho názoru současné řešení odporuje minimálně článku 543.8 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

V. K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 2. 2020
Aktualizováno: 25. 2. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL