+

Zdravotnický prostor a zubní ordinace

1. Dotaz: kdo má určit případně vymezit zdravotnický prostor?
Lze ho v rámci elektroinstalace jediné místnosti (např. zubní ordinace) nějak vymezit? Např. protokolem o určení vnějších vlivů (což mi připadá logické - s lékařem v komisi), výkresem nebo provozním předpisem?
a) technickou zprávou projektové dokumentace (rok 2015) jsou všechny prostory menšího soukromého zubního oddělení 1. NP (recepce + čekárna, 2x ordinace, 1 x RTG, chodba, sociálky a denní místnost - viz příloha) označeny jako zdravotnické prostory skupiny 1 dle ČSN 33 2000-7-710.
Bližší specifikace není. Rovněž technickou zprávou se definuje, že všechny vnitřní prostory mají vnější vlivy normální, tudíž není nutné vypracovávat protokol. (Tedy protokol není zpracován.);
b) výchozí revizní zpráva, síť TN-S (2015), obsahuje tento popis:
Zdravotnický prostor 1. NP patří do skupiny 1 (mimo suterén), což je zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo přerušeni základního napájeni je možné připustit přerušeni provozu (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta. Předpoklad použiti příložných částí - zevně a uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2. Zásuvky v prostoru skupiny 1 jsou chráněny chrániči 30 mA v provedení A. (Ovšem bližší specifikace onoho prostoru 1 opět chybí.)
Výše uvedenými zásadními podklady je tento prostor (dle našeho názoru) vymezen asi příliš obecně.

2. Dotaz: pakliže, ve smyslu dotazu 1, bude za zdravotnický prostor skupiny 1 nutné považovat např. celou zubní ordinaci, jsou nezbytná opatření proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-7-710 (souvisejícími)? Viz příloha, kde jsou zásuvky - vývody pevné elektroinstalace s nebo bez proudových chráničů označeny.
(Kromě čekárny nebude v ostatních prostorách možná obsluha zásuvek "laiky", tudíž použití proudového chrániče ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 nemusí být realizováno a zaměstnanci - personál jsou v rámci BOZP příslušně poučeni.)
ČSN 33 2000-7-710 požaduje pro koncové obvody do 32 A u zdravotnické skupiny 1 proudový chránič 30 mA A nebo B.
Je v tomto smyslu možno za koncový obvod považovat i zásuvkový, popř. světelný vývod?

 

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 2. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL