+

AB-436 Kabely ve výbušném prostředí

Kabely jsou uloženy ve výbušném prostředí.

Norma ČSN 33 3015 uvádí:
3.1.2 Pro dimenzování kabelových vedení se počítá s místem zkratu nacházejícím se přímo za kabelovým vedením – ve směru přenosu energie.

Poznámka:
Požadavek se nevztahuje na kabelová vedení v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru. 

Nejsem si zcela jist, zda dobře rozumím poznámce. Bylo by možné tuto poznámku vysvětlit? Tj. jaké požadavky se vztahují na prostředí s nebezpečím výbuchu. Kde se uvažuje místo zkratu?

Ing. Petr Přidal

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 3. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL