+

AD-599 Vnější vlivy pro přípojku nn

Řeším přeložku elektrické přípojky kabelu nn (stávající přípojka vede „někudy“ a z provozních důvodů je potřeba vytvořit novou trasu s novým kabelem) v lokální distribuční soustavě (jsme vlastníkem i provozovatelem). Nová přípojka tedy povede ze svorek hlavního jističe budovy k bodu, kde bude naspojkována na stávající kabel. Dokumentace bude zpracována pro územní souhlas (zajímalo by mne to i ve vztahu k územnímu řízení). Jak určit vnější vlivy pouze pro kabel – přípojku? Přípojka bude kompletně v zemi.

Je nutné zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů – případně jakým způsobem? Výrobce kabelu přímo určuje, že je možné ho používat v zemi, betonu, na povrchu apod. (jedná se o kabel 1-AYKY-J 3 x 240 + 120 – tedy standardní kabel). PNE 33 0000-2 ed. 5 řeší v příloze 3 kabelová vedení v zemi. Je možné pouze do technické zprávy napsat, že kabel a jeho uložení musí odpovídat venkovnímu prostředí dle PNE 33 0000-2 ed. 5 prostor VI, venkovní, nebezpečný?

Protokol o určení vnějších vlivů by nemusel být vypracován, protože PNE je technickou normou, která toto řeší. Je má úvaha správná?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 5. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL