+

AE-656 Dotykový proud u podlahového topení

Mám dotazy ohledně podlahového topení. V obývacím pokoji bylo firmou instalováno podlahové vytápění (topná fólie) dle výrobce třídy ochrany II a s vyhovující zkouškou elektrické pevnosti dle čl. 16.3 ČSN EN 60335-2-96. Majitel objektu si ztěžuje na nepříjemné brnění a v některých případech na nepříjemné "rány" pokud stojí na podlaze (laminátové) a dotkne se např. kovových zárubní. Kolegou bylo naměřeno napětí mezi kovovou desko na podlaze a kovovými zárubněmi cca 67 V a mezi kovovou deskou na podlaze a ochranným vodičem v zásuvce cca 69 V. Pomocí PU 184 DELTA měřil dotykový proud mezi kovovou deskou na podlaze a ochranným vodičem a naměřil cca 0,6 mA. Dle ČSN 33 1600 ed. 2 je maximální dotykový proud pro třídu ochrany II 0,5 mA. Dle zjištění je podlahové topení třídy ochrany II instalováno bez doplňkové ochrany kovovou sítí, která má být uzemněná dle ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 čl. 753.411.1 (v případě, že budou použity topné jednotky dodávané výrobcem bez vodivého, uzemnitelného ochranného pláště, tvořeného například kovovou sítí s velikostí oka do 30 m, je nutno takovouto ochranu zajistit dodatečně na místě a připojit ji k ochrannému vodiči). Když jsme na tuto skutečnost upozornili firmu, která topení instalovala, bylo nám sděleno, že postupovala dle výrobce a dle ČSN EN 60335-2-96 čl. 7.12.101 (mřížka se nepožaduje pro topné jednotky třídy ochrany II, které jsou instalovány v suchých prostorech, pokud základní a přídavná izolace vyhoví každá zkoušce elektrické pevnosti podle čl. 16.3 pro zesílenou izolaci). Můžete mi prosím poradit, podle které normy má být provedená instalace podlahového topení? Já osobně se domnívám, že instalace podlahového topení (topná fólie) by měla být provedená dle ČSN 33 2000-7-753 ed. 2, a že by topná fólie měla být doplněná vodivou mřížkou, která by měla eliminovat veškeré nepříjemné jevy a stavy. Dle mého názoru postupovat při instalaci dle ČSN EN 60335-2-96 je nevhodné. Prosím o vyjádření.

J. Peterek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 5. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL