+

AA3-389 Ochranné vodiče pro doplňující pospojování (Nový příspěvek 23. 6. 2020.)

Měl bych dotazy jak postupovat při navrhování vodiče pro doplňující ochranné pospojování:

1. Budu mít soustavu ekvipotenciálních svorkovnic, které budou připojeny na hlavní ekvipotenciální svorkovnici. Z jedné z nich bude třeba pospojovat motor, který je napájen kabelem Cu 3 x 95 + 50 mm2. Jedná se mi o to, zda se na toto vztahuje poznámka N (nebo se poznámka vztahuje pouze na připojení bodu rozdělení v rozváděči, pokud je přívod do rozváděče TN-C) ze článku 544.1 z normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. To znamená, že budu uvažovat nahrazení vodiče PE z kabelu v případě poruchy, tedy zvolím průřez 50 mm2 pro vodič ochranného pospojování. Nebo lze v tomto případě pospojování motoru na soustavu ekvipotenciálních svorkovnic postupovat dle článku 544.2.2, to znamená, že by stačil vodič o průřezu 25 mm2 pro připojení mezi ekvipotenciální svorkovnicí a motorem?

2. Pokud budu navrhovat vodič doplňujícího ochranného pospojování mezi motorem a ekvipotenciální svorkovnicí, který je napájen kabelem Cu 4 x 1,5 mm2. Jedná se mi o to, zda mohu postupovat dle čl. 544.2.3, kde se odkazuje na čl. 543.1.3. Nepředpokládám mechanickou ochranu, zvolím 4 mm2. Nebo zda postupovat dle přílohy B, kde je v legendě vodič s označení "2" odkazován na článek 544.1, což znamená, že pro tento motor musím zvolit vodič o průřezu 6 mm2.

Jindřich Strejček

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 6. 2020
Aktualizováno: 23. 6. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL