+

AC-424 Uzemnění hromosvodu

Prosím o radu jak řešit uzemnění pro rekonstruovaný hromosvod na objektu umístěném na obytném sídlišti. V blízkosti objektu se nachází nejrůznější IS. Nejvhodnějším místem pro uzemnění je prostor za budovou, kde je volný travnatý pás o šířce cca 1,2 m v celé délce budovy. V této vzdálenosti je však kovové oplocení zahrady mateřské školy. Pokud by se uzemnění kladlo v doporučované vzdálenosti 1 m od budovy, prakticky by bylo souběžné s oplocením v délce cca 25 m. Pokud by se provedly svody v této části izolovaně dle čl. 8 ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, je tento souběh problém? Jak v tomto případě nejlépe vyřešit ochranu před krokovým napětím? Je výstražná tabulka dostatečným řešením s ohledem na MŠ? Pro doplnění – v této části se předpokládají dva svody. Celkem je svodů šest.

Ivo Marek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 7. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL