+

AG-448 Verifikace měřicího transformátoru proudu (Nový příspěvek 27. 7. 2020.)

Ako sa má verifikovať (kontrolovať správna voľba výkonu) prístrojového transformátoru prúdu (PTP) pre meranie? Jedná sa o PTP 200/1A, n = 5, 2,5 VA 0,5 %, ako záťaž je používaný prevodník prúdu na slučku 4 až 20 mA, pripojený kábelom 5 x 1,5 mm2 dĺžky 100 m. Obvod, v ktorom je meraný prúd pomocou PTP, je symetrická, 3fázová. Mala by sa vypočítať impedancia obvodu pripojeného na sekundárnu stranu PTP podľa Ohmovho zákona. Je niekde v normách uvedený výpočet pre záťaže (impedancie pripojeného vedenia) PTP, pripojený na súmernú, symetrickú záťaž? Táto impedancia, vynásobená nejakým „bezpečnostným koeficientom“ by mala byť nižšia ako impedancia PTP. Je nejaký predpis, norma, skúsenosť z praxe, kde je stanovená hodnota „bezpečnostného koeficientu“? Mala by sa aj prekontrolovať veľkosť záťaže pripojeného na sekundárnu stranu PTP v porovnaní s nominálnym výkonom PTP z hľadiska dodržania triedy presnosti pre daný PTP? Podľa akej normy a v akom % rozsahu by mala nachádzať pomer nominálneho výkonu PTP k záťaži pripojeného na sekundárnu stranu PTP, aby bola zachovaná trieda presnosti PTP? Sú odchýlky medzi odporúčaním v normách a % pomerom zaťaženia v praxi?

Ing. Vojtech Balogh

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 7. 2020
Aktualizováno: 27. 7. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL