+

DA-666 Odborná způsobilost pro práce na elektromobilu

Mám dotaz na váš názor na kvalifikaci pracovníků autorizovaného autoservisu a práci na elektromobilech. V našem případě má elektromobil baterii, u které se může napětí pohybovat i kolem 400 V DC když je plně nabitá. Něco jako hlavní vypínač funguje spínací prvek (stykač) přímo v baterii, který je ovládán napájením z klasické 12V baterie signály z řídicích jednotek, jako je zapalování, airbag, diagnostika i speciální servisní konektor, který mohou rozpojit složky IZS při zásahu u dopravní nehody. V dílenských příručkách jsou přesně stanoveny postupy pro jednotlivé práce.

Zajímá mě váš názor: může pracovník poučený (§ 4) podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. na základě přesně stanoveného postupu (například dílenská příručka nebo jiný předpis) provést vypnutí systému vn, ověření beznapěťového stavu a práci na jednotlivých komponentech? Podle TNI 34 3100:2016, poznámka k článku 3.2.5, bych se přiklonil k tomu, že je to možné. Na webových stránkách TIČR je ke stažení stanovisko https://www.ticr.eu/soubor/1-stanovisko-svaz-dovozcu-automobilu-pdf/, ze kterého vyplývá, že je potřeba kvalifikace dle § 5 a vyšší. Z toho vyplývá, že osoba poučená dle § 4 pracovat nemůže. Dále je na webových stránkách TIČR zápis z jednání https://www.ticr.eu/soubor/zapis-k-problematice-elektromobilu-pdf/, kde se na konci první na začátku druhé strany uvádí, že úplné odpojení může provádět osoba poučená (§ 4), což je zase pravý opak a práce je této osobě umožněná.

Jan Hübner

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 11. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL