+

AL-214 Schéma k rozváděči

V oddíle 6.2 Dokumentace ČSN 61439-1 ed. 2:2012 je uvedeno, jaká dokumentace má být dodána s rozváděčem.

Musí být součástí dokumentace dodané s rozváděčem i schéma zapojení?

Podle čl. 6.2.2 citované normy by to u jednoduchých, např. bytových rozváděčů být nemuselo. V článku 6.3 je však psáno, že veškerá značení obvodů musí být identická se schématy zapojení. Z toho by zase plynulo, že schémata skutečného provedení musí být součástí dokumentace.

Čl. 6.2.2 ČSN 61439-1 ed. 2:2012: Není-li uspořádání obvodů zřejmé z rozmístění instalovaných přístrojů, musí být dodány příslušné informace, např. schémata zapojení nebo tabulky.

Čl. 6.3 ČSN 61439-1 ed. 2:2012: Uvnitř rozváděče musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a jejich ochranná zařízení. Identifikační štítky musí být čitelné, trvalé a vhodné pro reálné okolí prostředí. Veškerá použitá označení musí odpovídat IEC 81346-1 a IEC 81346-2 a musí být identická s těmi, která byla použita na schématech zapojení, která musí být v souladu s IEC 61082-1.

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 1. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL