+

AH-756 Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů třídy ochrany III

Mám dotaz ohledně revize nepřipevněných elektrických spotřebičů třídy ochrany III dle ČSN 33 1600 ed. 2. Jedná se mi o postup revize dle ČSN 33 1600 ed. 2 pro spotřebič třídy ochrany III – Wi-Fi router TP-Link (TL-MR6400), jehož zdrojem malého bezpečného napětí je AC adaptér (přímo do zásuvky) třídy ochrany II s výstupním napětím 5 V DC. Jaký postup revize dle ČSN 33 1600 ed. 2 je správný?

Varianta 1:
a) provést prohlídku spotřebiče dle čl. 6.3.1 (samotného routeru a adaptéru),
b) provést měření izolačního odporu samotného adaptéru dle čl. 6.5.4, a to mezi pracovními vodiči (kolíky adaptéru) a tělem adaptéru (jelikož je plastový, tak s pomocí přiložené kovové folie),
c) provést měření izolačního odporu samotného adaptéru dle čl. 6.5.4, a to mezi vstupním a výstupním obvodem (síťový přívod a výstupní konektor),
d) provést měření dotykového proudu samotného adaptéru dle čl. 6.7, a to na těle adaptéru (opět s pomocí přiložené kovové folie),
e) provést měření výstupního napětí adaptéru,
f) provést zkoušku chodu dle čl. 6.9.
U samotného spotřebiče Wi-Fi routeru nelze provést měření izolačního odporu, protože by mohlo dojít k poškození. V revizní zprávě je takový revidovaný spotřebič označen jako Wi-Fi router se zdrojem tř. II, třída ochrany III s upřesněním třídy ochrany adaptéru II.

Varianta 2 – provést revizi jen AC adaptéru bez revize samotného routeru:
a) provést prohlídku spotřebiče dle čl. 6.3.1 (samotného adaptéru),
b) provést měření izolačního odporu samotného adaptéru dle čl. 6.5.4, a to mezi pracovními vodiči (kolíky adaptéru) a tělem adaptéru (jelikož je plastový, tak s pomocí přiložené kovové fólie),
c) provést měření izolačního odporu samotného adaptéru dle čl. 6.5.4, a to mezi vstupním a výstupním obvodem (síťový přívod a výstupní konektor),
d) provést měření dotykového proudu samotného adaptéru dle čl. 6.7, a to na těle adaptéru (opět s pomocí přiložené kovové fólie),
e) provést měření výstupního napětí adaptéru,
f) provést zkoušku chodu dle čl. 6.9. samotného adaptéru.

V revizní zprávě je takový revidovaný spotřebič označen jako AC adaptér tř. II. Můžete mi prosím sdělit, který způsob revize, zápisu do revizní zprávy je ve smyslu ČSN 33 1600 ed. 2 správný a který splňuje požadavky normy?

J. Peterek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 2. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL