+

AH-758 Revize přívodu strojního zařízení

Chci se zeptat na legislativní zakotvení požadavku pro revizi přívodu strojního zařízení před uvedením na trh, který je použit výhradně pro otestování strojního zařízení před odesláním zákazníkovi (NIKOLI NA TRH). Momentálně toto řešíme tzv. mimořádnou revizí, která má opodstatnění jako prozatímní zařízení. Revizi zkrátka děláme kvůli tomu, aby byl vedoucí provozu krytý tím, že zajistil bezpečné podmínky pro práci. Jenže jsme zjistili, že existují firmy, které tyto revize nedělají přes externí revizní techniky, ale firmy si je dělají samy a vše je upraveno místním provozním předpisem. Prakticky jednou ročně udělá externí firma školení, jak zkontrolovat přívody a jak vždy sepsat protokol o kontrole přívodu, přitom pracovníci, kteří následné "revize" dělají, nemají § 9 ani oprávnění z TIČRu. Jak se na tuto problematiku díváte? Lze ve výrobních firmách přívody pro otestování strojního zařízení kontrolovat proškoleným personálem bez patřičných oprávnění jako by tomu bylo např. u staveništního rozváděče?

Jiří Komůrka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 2. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL