+

AJ-275 Řídicí, pomocné a ovládací obvody (Doplňující otázka 11. 5. 2021.)

Mohu poprosit o vysvětlení, zda mohou být řídicí, ovládací a pomocné obvody připojeny následujícím způsobem? Jedná se o pochopení normy ČSN EN 60204-1 ed. 3.
V rozváděči je hlavní rozvod 3/PE AC 6 kV 50 Hz/IT a na tento rozvod je připojen MTU s převodem 6 000/230 V (na fázi L1 a L2 rozvodu 6 kV). MTU slouží pro napájení ochrany rozváděče a pomocných kontaktů hlavního vypínače vn se signalizací zapnutého stavu vypínače žárovkou. Sekundární strana MTU je přizemněna jedním pólem (např. L2) na kovový rám rozváděče. S ohledem na ČSN EN 60204-1 ed. 3 to odpovídá obrázku 7 (uzemnění jednoho pólu je vlastně pracovní pospojování). Průřez vodiče pro přizemnění jednoho pólu sekundáru by měl být minimálně 2,5 mm2 nebo 4 mm2 (bez mechanické ochrany nebo s mechanickou ochranou). Např. žárovka pro signalizaci zapnutého stavu je zapojena mezi neuzemněný a uzemněný pól sekundáru a její kovový kryt je připojen na svorku PE (rám rozváděče).
Pokud bych chtěl do rozváděče přidat např. pomocné vnitřní osvětlení nebo servisní zásuvky, tak bych do rozváděče doplnil pomocný transformátor a opět bych uzemnil jeden pól sekundáru a mezi uzemněný a neuzemněný pól sekundáru pomocného transformátoru bych připojil L a N zásuvky a ochranný kolík zásuvky bych spojil s rámem rozváděče (na který jsou připojeny všechny neživé části vn a nn). Kolega mne přesvědčuje, že u pomocného transformátoru bych měl zřídit zvláštní přípojnici/svorku, která by byla spojena s rámem rozváděče (uzemněna) a spojena s jedním pólem sekundáru pomocného transformátoru (tím by byl jeden pól uzemněn) a na tuto svorku připojovat PE vodiče od zásuvek a kovových krytů svítidel – tedy připojovat všechny vodiče PE zařízení, která by byla napájena z tohoto pomocného transformátoru (na sekundáru pomocného transformátoru by vznikla vlastně síť TN-C-S).
Podle obr. 4 v ČSN EN 60204-1 ed. 3 je u pomocného transformátoru vidět propojení (uzemnění) jednoho pólu transformátoru a všechny neživé části jsou spojeny s přívodní svorkou PE elektrického zařízení. Přijde mi tedy zbytečné u pomocného transformátoru zřizovat „speciální“ svorku, na kterou bych připojoval všechny vodiče PE zařízení, která by byla napájena z tohoto pomocného transformátoru.Možná bych nepoužil rám rozváděče pro spojování neživých zařízení částí zařízení vn a nn, ale zřídil bych přípojnici PE v celém rozváděči, na kterou bych připojoval všechny neživé části zařízení vn a nn a pracovní pospojování pomocných transformátorů a MTU.

Doplňující otázka:
Před časem jsem Vám posílal dotaz ohledně zapojení řídicích, ovládacích a pomocných obvodů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3.
Mohl bych mít doplňující otázku? S ohledem na minulý dotaz jsem zakreslil možné zapojení pomocného (řídicího) obvodu ve variantě A i B (schémata jsem nakreslil jen pro potřebu a pochopení dotazu).
Tyto varianty, myslím, neodporují ČSN EN 60204-1 ed. 3 a obě varianty zapojení by bylo možné použít pro zapojení řídicích obvodů (i když varianta B je asi ekonomicky méně výhodná) – mám pravdu?
Variantu A jsem zakreslil jako zapojení, kdy je jeden pól sekundáru pomocného transformátoru uzemněn na kovovou část stroje (konstrukce) a neživé části jednotlivých zařízení (napájených z pomocného transformátoru) jsou připojeny na tu samou konstrukci stroje (konstrukce stroje je tedy společná jak pro silová zařízení nn a vn, tak pro zařízení napájená z pomocného transformátoru).
Takovéto zapojení by vlastně odpovídalo síti TT a pro splnění podmínek automatického odpojení od zdroje v případě poruchy bych postupoval dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pro sítě TT – mám pravdu?
Variantu B jsem zakreslil jako zapojení, kdy je jeden pól sekundáru pomocného transformátoru uzemněn a z tohoto uzemněného pólu je vyveden jak vodič N, tak vodič PE, který je připojen na pomocnou přípojnici (v obrázku označena WE1), na kterou jsou připojeny všechny neživé části zařízení, která jsou napájena z pomocného transformátoru.
Takovéto zapojení by vlastně odpovídalo síti TN-S a pro splnění podmínek automatického odpojení od zdroje v případě poruchy bych postupoval dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pro sítě TN – mám pravdu?
Jak by se označovala takováto napěťová soustava, která by byla použita pro řídicí obvody (pro variantu A i B)?

Ještě by ne zajímalo následující:
Pokud uzemním jeden pól sekundáru pomocného transformátoru, tak jeho průřez nesmí být menší než 2,5 mm2 (pokud je použita mechanická ochrana) nebo 4 mm2 (pokud mechanická ochrana použita není).
S ohledem na tabulku 1 a článek 8.2 výše uvedené normy.  

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 5. 2021
Aktualizováno: 11. 5. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL