+

AA3-405 Názor k provedení uzemňovacího přívodu – průřezu vodiče

Prosím o názor k stávajícímu propojení HDS-RE-RH vodičem CYA 25 mm2, viz níže.


HDS – hlavní domovní skříň
RE – elektroměrový rozváděč
RH – hlavní rozváděč
BD – kompaktní jističe – OEZ Spoušť SE-BD-0160 – pro motory a trafa
MTP je měřicí transformátor proudu 10/5 A.

Strojené uzemnění objektu, je vyvedeno páskem FeZn 30 x 4 do HDS, ze které je veden kabel AYKY 3 x 185 + 95 do RE a následně do RH. Souběžně je provedeno pospojování HDS-RE-RH vodičem CYA 25 mm2 ž/z.
V ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článku 544.1 je uvedeno:
"Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály.

POZNÁMKA N Při volbě průřezu vodiče hlavního pospojování je třeba zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hlavní pospojování jeho funkci. Potom je třeba vodič hlavního pospojování dimenzovat jako vodič PEN. V tom případě je třeba, aby tento vodič měl stejnou proudovou zatížitelnost jako vodič PEN (obvykle postačuje, aby při přepočtu průřezu vodiče PEN na jiný materiál vodiče měl tento vodič stejnou vodivost jako vodič PEN)."

Domnívám se, s ohledem na ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 544.1 (viz výše uvedené znění), že v uvedeném zapojení se jedná o výše citovaný případ poznámky N a tedy, by měl být použit místo vodiče CYA 25 mm2 ž/z vodič CYA 70 mm2 ž/z (který by měl odpovídat vodivosti PEN 95 mm2 Al), přesto, že se značnou pravděpodobností by prakticky vyhověl i CYA 25 mm2.

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 6. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL