+

AC-443 Ochrana potrubí s chladivem NH3 před bleskem

Chci Vás požádat o radu, jak postupovat při projektovém řešení následujícího problému.

Na ploché atykové střeše výrobní haly (masný průmysl) je instalována ochrana před bleskem jako mřížová soustava dle ČSN 34 1390.

Rozměr budovy cca 75 x 150 m, výška budovy o dvou úrovních 6,3 m a 16 m.

Na plochu nižší střechy umísťuje projektant chlazení potrubí s chladícím médiem NH3, jedná se o zaizolovaná potrubí s pláštěm z Al plechu na betonových patkách.

Stojím před otázkou, jak ochranu před bleskem nového potrubí vyřešit.

Prosím o Vás názor k navrhovanému řešení a odpovědi na uvedené otázky:
1. Ochranu navrhuji provést vytvořením ochranného prostoru pomocí jímacích tyčí, za dodržení izolační vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305 připojených na stávající jímací soustavu. K této věci uvádím, že na střeše už taková potrubní vedení jsou, ve velkém rozsahu, bez ochrany, to ovšem řešit nehodlám.
2. Musím se v tomto případě zabývat kvalitou a funkčností stávající jímací soustavy včetně svodů a uzemnění?
3. Pokud ano, postačí mi k tomuto účelu kladná revizní zpráva hromosvodu z r. 2014? Novější investor nemá.
4. Postačí mi i v případě, že mám určité pochybnosti o funkčnosti stávající soustavy, vzhledem ke zjištění při vizuální prohlídce (poškození či zrušení některých svodů z důvodu dodatečných přístaveb apod.)?
5. Jakékoliv úpravy nebo nové řešení ochrany před bleskem není předmětem smlouvy našeho projektu, řešíme provoz technologie a chlazení uvnitř objektu.
6. Mohu ve své dokumentaci (dle bodu 1) podmínit její realizaci novou kladnou revizí ochrany a odstraněním případných závad? Jiné řešení mě nenapadá.

Ing. Daniel Hajzler

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 6. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL