+

AJ-276 Hlavní vypínač strojního zařízení

Dodavatel strojního zařízení mě přesvědčuje, že místo klasického ručně ovládaného uzamykatelného hlavního vypínače, který odpojuje všechny pracovní vodiče, lze instalovat dva do série zapojené třífázové stykače KM, v jejichž řídicích obvodech bude instalovaný uzamykatelný jednopólový ovladač (spolu s ovladači nouzového zastavení). Já jsem se ve své praxi s takovýmto řešením ještě nikdy nesetkal, proto se ptám, zdali toto řešení je v souladu s odstavcem d) článku 5.3.2 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3?

Já bych řekl že ne, protože může nastat závada v řídicích obvodech stykačů KM, a ty mohou omylem sepnout.

Petr Doseděl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 7. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL