+

AK-172 ČSN 33 2000-7-710

V ČSN 33 2000-7-710 je zmiňován následující požadavek:

"710.6 Revize
710.61 Výchozí revize

Doplňuje se:
g)  matematické ověření použitých ochranných opatření pro zajištění shody s požadavky pro zdravotnické prostory skupiny 1 nebo 2; s přihlédnutím k požadavkům 710.535.1.
a
710.535 Koordinace různých ochranných zařízení
710.535.1 Selektivita různých nadproudových ochranných přístrojů

Selektivita musí být zajištěna: V případě zkratu v koncovém obvodu nesmí dojít k vypnutí napájecího obvodu rozvodnice."

Máme tedy např. vyšetřovnu zubní ordinace (zdravotnický prostor 6, skupina 1, bezpečnostní napájení Třída 15 – střední přerušení).

Součástí vyšetřovny je malá rozvodnice, pro vnitřní rozvody (světla kombinované jističochrániče B10/1N/0,03 A, ostatní obvody kombinované jističochrániče B16/1/0,03 A).

Přívod do rozvodnice CYKY 5 x 6, jištění odpojovač OPVP10 (3 x 25 A gG).

Otázka zní, zda mohou být výše uvedené normativní požadavky vykládány i tak, že v podstatě je požadována plná selektivita?

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 8. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL