+

AH-773 Změna Z2 ČSN 33 1600 ed. 2

Chci Vás požádat o objasnění změny Z2 ČSN 33 1600 ed. 2. Do normy byly implementovány postupy dle ČSN EN 50699, která popisuje opakované zkoušky spotřebičů. Co je opakovaná zkouška spotřebiče je mi jasné, ale není mi zcela jasné, proč změna Z2 ČSN 33 1600 ed. 2 mění tabulku 1 s lhůtami pravidelných revizí. Tabulka změnila název a již popisuje lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí. Porovnám-li lhůty opakovaných zkoušek, zjistím, že se neliší od původních lhůt revizí před změnou.

Ovšem tabulka má nové sloupce s lhůtami opakovaných revizí. Ty se výrazně prodloužily. Pokud se podívám na definice revize v ČSN 33 1600 ed. 2 a definici opakované zkoušky v téže normě či v ČSN EN 50699, vidím rozdíl v tom, že opakovaná zkouška nemá v definici uvedeno to, že se jedná o souhrn úkonů, ve kterých je uvedena i prohlídka. Ovšem pokud se ponořím do ČSN EN 50699, zjistím, že součástí postupů dle této ČSN, na kterou se mimo jiné odkazuje i ČSN 33 1600 ed. 2, je i prohlídka. Postupy jsou obdobné, a i vyhodnocení a vypracování dokladu u opakované zkoušky a opakované revize je shodné. Navíc u opakované revize se v podstatě dle poznámek pod tabulkou uvádí, že její součástí je i opakovaná zkouška.

Jestliže opakovanou zkoušku provádím v kratších intervalech než opakovanou revizi, není tak trochu opakovaná revize nadbytečná, když se jedná o stejný postup, shodné úkony, a i doklad o obsahuje stejné údaje?

Další dotaz k této normě bych měl ohledně vyhodnocování naměřených hodnot. Postupuje se při vyhodnocování naměřených hodnot dle ČSN 33 1600 ed. 2, nebo dle ČSN EN 50699? Jsou tam totiž rozdíly, například ve vyhodnocování odporu ochranného vodiče.

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 9. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL