+

AA1-372 Proudové chrániče ve světelných obvodech

ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9 „Jištění světelných obvodů“ uvádí: Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.

Domníval jsem se, že cílem je, aby porucha v jiném obvodu nebyla příčinou výpadku osvětlení (s ohledem např. na bezpečnost pohybu). Tzn., aby v případě nějaké poruchy v jiných obvodech vypnulo co nejméně svítidel. Již několikrát jsem se setkal s případem, že v rozváděči byly použity 4pólové proudové chrániče, přičemž za každým chráničem byl připojen jeden světelný obvod a další zásuvkové obvody (např. 5 zásuvkových obvodů). A další 4pólových chránič a totéž: 1 světelný obvod a 5 zásuvkových obvodů. Instalace je takto v mnoha případech zrevidovaná. Pokud by byl požadavek normy všeobecný, pak by to možná bylo správně. Ale vzhledem k tomu, že se týká „Jištění světelných obvodů“, pak se domnívám, že výše uvedené řešení sdružování jednoho světelného obvodu a dalších zásuvkových obvodů pod jeden chránič není v pořádku a nesnižuje pravděpodobnost výpadku osvětlení při poruše v jiném (navíc zásuvkovém) obvodu. Můžete mi napsat k tomu svůj názor? Čili je možné sdružovat za jeden čtyřpólový chránič jeden světelný obvod a další zásuvkové (nebo jiné) obvody? Nebo musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič (jenom pro sebe).

Karel Malý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 12. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL