+

AC-450 Vynechání přepěťových ochran v nové elektroinstalaci

Byl jsem přizvaný k přebírání nového bytu s novou elektroinstalací a zjistil jsem, že v žádném bytě, včetně přípojky a hlavního rozváděče bytovky, nejsou osazené ani vyprojektované přepěťové ochrany. Na můj dotaz firma, která dodala elektroinstalaci, se vymluvila na projektanta, který rozhod, že přepěťové ochrany nejsou potřebné. S novými vlastníky bytů a s vedením SVJ chceme podat reklamaci u dodavatele stavby i když kolaudace proběhla bez problémů. Chci Vás požádat o legislativní předpis, který pojednává o potřebě chránit elektrickou instalaci před přepětím. Zatím mám jenom normy ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-443 ed. 2. Z dosavadní praxe revizního technika jsem přesvědčený, že nové instalace obytných objektů musí řešit ochranu před přepětím, jak vnější, tak vnitřní.

František Sitka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 1. 2022
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL