+

AD-619 Osvětlení areálu fotovoltaické elektrárny

Zajímalo by mne, zda je pro fotovoltaický areál (fotovoltaické panely na konstrukcích na volném pozemku), který bude oplocen, povinnost zřídit venkovní osvětlení. Např. osvětlení obslužných cest apod.

Pro areál není zřízeno trvalé pracoviště (je uvažováno pouze s občasným dohledem a servisem).

Je nutné v takovémto areálu zřizovat venkovní (veřejné) osvětlení? Případně prosím o sdělení, který zákon, předpis, norma toto řeší.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 2. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL