+

AA1-374 Tepelné čerpadlo a proudový chránič

Firma, která nám dodává tepelná čerpadla, se diví našemu požadavku, na místo pro uchycení zemnícího vodiče. Já tvrdím, že podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čerpadlo být pospojeno musí. Tepelná čerpadla se umisťují nejčastěji cca 1 m od obvodové stěny domu na betonovém základu. Čerpadlo je připojeno buď měděnými trubkami, nebo flexibilními (s opletením) a připojeno do akumulační nádrže, či rovnou do topného okruhu. Já tvrdím, že čerpadlo je v zóně LPZ 0b a vodivými částmi přechází do zóny LPZ I a tudíž musí být připojeno alespoň 6 mm2 Cu vodičem. Čerpadlo je k elektřině připojeno nejčastěji 5 x 2,5 mm Cu nebo 3 x 2,5 mm Cu. Korpus čerpadla je buď plechový, nebo má plechové části. Vhodné místo pro uchycení by měl definovat výrobce. Na jakém místě by mělo být umístěno nejlépe? Na krytech čerpadla?

Dál bych se chtěl zeptat ještě na proudový chránič. Je nutné instalovat jej k tepelnému čerpadlu? Je to pevně připevněný spotřebič a jeho nečinností by mohla být způsobená škoda větší než malá (na kurzu nám říkali cca víc jak 300 000 Kč). Já jsem přesvědčen, že pokud se osadí chránič typu A nebo F (čerpadla s frekvenčním měničem), neměl by chránič problém způsobit.

Petr Valenta

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 5. 2022
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL