+

AE-721 Nouzové osvětlení (Doplňující otázka 26. 9. 2022.)

Mám dotaz týkající se nouzového osvětlení v průmyslovém objektu rozvodny a v prostorách venkovní technologie umístěné na ocelové, několikapatrové konstrukci. V obou objektech bude zřízeno nouzové osvětlení stanovených únikových cest včetně zvýrazněných míst s prvky PZ – tlačítka EPS, hasící přístroje, dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení (NO) bude z centrálního bateriového systému (CBS) s monitoringem. Požadavek požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) na nouzové osvětlení při požáru je pouze v jednom prostoru objektu rozvodny – schodiště, kde je stanovena chráněná úniková cesta (CHÚC), jinde požadavek na NO není. Svítidla NO budou v tomto úseku napájena trasou s funkční schopností při požáru ze dvou okruhů. Ostatní svítidla NO, též připojena z CBS, v objektu rozvodny a v objektu otevřené ocelové, několikapatrové konstrukce budou, dle ČSN EN 1838, sloužit pro nasvětlení a vyznačení únikových cest v případě výpadku napájení normálního osvětlení v daných prostorech.

Dotazy zní. Musí být tyto trasy ke svítidlům i mezi nimi v provedení s funkční schopností při požáru? PBŘ v ostatních prostorech mimo CHÚC nemá, na kabely ani trasy, žádný požadavek na funkční integritu. Objekt tvořený nosnou ocelovou konstrukce s technologií, na které budou svítidla i trasy umístěné, není projektován aby odolával požáru po nějakou definovanou dobu.

Je požadováno, mimo CHÚC která je definované v PBŘ, napájení svítidel NO vždy ze dvou okruhů?

Petr Fridrich

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 9. 2022
Aktualizováno: 26. 9. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL