+

AC-454 Ochrana před bleskem

Mám dotaz ohledně částečné výměny hromosvodu ze 70. let minulého století.

Příklad: dojde k rekonstrukci střechy, např. rovné, kde se vymění krytina, zateplení a dojde k demontáži hromosvodu a nahradí se novou jímací soustavou, ale svody k zemničům zůstanou původní. Jak postupovat při revizi? Podle které normy revizi provádět? Podle nové normy ČSN EN 62305 nebo staré ČSN 34 1390?

M. Kollár

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 10. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL