+

AC-455 Svodiče přepětí k VZT jednotkám

Mám dotaz ohledně svodičů přepětí pro venkovní VZT jednotku umístěnou na střeše v LPZ0B.

Podle výpočtu řízeného rizika byl objekt mateřské školy zařazen do LPS II. Jímací soustava je řešena jako izolovaná, jímacími tyčemi na podpůrných trubkách s připojenými vodiči HVI. Ale kabely do VZT jednotek nejsou chráněny svodiči přepětí T2.

Pan projektant na dotaz jestli nebudou potřeba svodiče přepětí T2 k VZT jednotkám odpověděl takto, cituji:

Vzhledem k tomu že je na školce instalován tzv. izolovaný bleskosvod, nebudou VZT jednotky na střeše vystaveny přímému úderu blesku. Přepětí při úderu blesku do země, nebo objektů v blízkosti školky se bude šířit po kabelech do rozváděče RH. V rozváděči RH mají být dle projektu instalovány přepěťové ochrany 1. a 2. stupně, které omezí přepětí pod 1,5 kV (platí pro přepěťové ochrany standartně dostupné na trhu, možná ne ty levné a nekvalitní). Nové kvalitní motory bývají zkoušeny na 16 kV proti zemi a cca 20 kV mezi závity statorového vinutí. Při časové degradaci vinutí motorů musí při zkouškách (revizi) motorů vyhovovat odolnost motorů na přepětí napětí 2 x Un + 1 000 V, což je 2 x 400 V + 1 000 V = 1 800 V. Ochrana proti přepětí by tedy měla vyhovovat i pro ochranu motorů při běžně uvažované životnosti.

Otázka zní: je to takto správně, když jsou svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí osazeny pouze na přívodu v rozváděčích a pan projektant asi neuvažuje s úderem blesku do jímací soustavy a proto tvrdí, že není potřeba svodič T2 na jednotku VZT?

Bronislav Toman

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 11. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL