+

AA1-383 Uzemnění rozváděčů instalace FVE

Obracím se na Vás s následujícím dotazem: je provedena montáž FVE v technické místnosti, kde je zřízena přípojnice pospojovaní EPS/HOP, na kterou jsou připojeny komponenty FVE a hlavní rozváděč, není však provedeno uzemnění objektu (pouze vodič PEN z PDS). Bylo to vyřešeno připojením vodiče pospojování na svod hromosvodu (vnější zeď technické místnosti, přes rozváděč R-DC) – viz obr. 1.
Domnívám se, že takové připojení "uzemnění" (nad terénem, ke svodu hromosvodu) je provedeno špatně.
Uvažuji opravu např. tak (viz obr. 2), že se z přípojnice EPS/HOP povede zemnicí drát do země, kde se zřídí strojený podpovrchový zemnič v jílové půdě. Jelikož to bude blízko zemniče hromosvodu, oba zemniče se v zemi spojí.
Celkový odpor soustavy bude do 10 Ω.

Petr Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 12. 2022
Aktualizováno: 30. 12. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL