+

DB-298 ČSN 33 2000-7-718

Mám dotaz ohledně čl. 718.422.2.101 ČSN 33 2000-7-718.
V úvodu normy je řečeno, že:

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují obecné požadavky částí 1 až 6 HD 60364.
Čísla následující po čísle části 718 jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol HD 60364, Částí 1 až 6.“

Čl. 718.422.2.101 by měl tedy upravovat a doplňovat ustanovení ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.

Tento článek spadá pod kapitolu 422 „Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru“.

Poznámka:
Nevím co si mám představit pod pojmem zvláštní riziko požáru, existuje snad ještě nějaké normální riziko požáru?

Znění článku 422.2 je následující:

422.2 Podmínky úniku v případě nouze
Vnější vlivy
BD2: malá hustota obsazení/obtížný únik
BD3: velká hustota obsazení/snadný únik
BD4: velká hustota obsazení / obtížný únik
(podle tabulky 51A IEC 60364-5-51:2005).

POZNÁMKA: Orgány odpovědné za konstrukci budov, veřejná shromaždiště, protipožární ochranu atd. mohou upřesnit, jaké vnější vlivy BD jsou použitelné.

ČSN 33 2000-7-718 čl. 718.422.2.101 mi tedy říká, že k základnímu článku 422.2 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 se doplňuje následující text z ČSN 33 2000-7-718:

718.422.2.101 Pro prostory občanské výstavby a pracoviště musí být stanoveny vhodné vnější vlivy (BD2, BD3 až BD4) a je nutno respektovat příslušná ustanovení Části 42.

Takže výsledný požadavek ČSN 33 2000-7-718 by měl být:
Pro prostory jako jsou:
- montážní haly, společenská střediska,
- výstavní dvorany,
- divadla, kina,
- sportoviště,
- prodejní plochy,
- restaurace,
- hotely, ubytovny, domy pečovatelských služeb,
- školy,
- krytá parkoviště,
- shromaždiště, plavecké haly. letiště, nádraží, věžové,
- dílny, továrny a průmyslové provozy
musíme stanovit vhodné vnější vlivy a v případě zvláštního rizika požáru musíme pro vlivy BD2; BD3 a BD4 respektovat příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 kapitoly 422.

Je tento postup v souladu se záměrem normotvůrce nebo by měl být požadavek čl. 718.422.2.101 ČSN 33 2000-7-718 chápan tak, že pro prostory občanské výstavby a pracoviště může být zvolen pouze a jedině vliv BD2, BD3 nebo BD4 a nesmí být použit BD1?
Dle mého názoru i na pracovišti může být malá hustota obsazení a snadný únik. Nebo ne?
Martin Daňhel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 1. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL