+

AH-809 Revizní lhůty podle vnějších vlivů

V ČSN 33 1500 v tabulce pravidelných lhůt revizí na straně 8 dole je uvedeno: "BE2, BE33), CA2". U BE3 je odkaz na poznámku 3), což mi přijde v pořádku. Na straně 7 je to ale uvedeno jinak, poznámka 3) je přímo u popisu: "s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3)", který se vztahuje k: "AG3, AH3, BE2, BE3". Tady se mi zdá, že je chyba, že ten odkaz na poznámku 3) nemá být v textu vlevo, ale opět jen u vnějšího vlivu BE3, podobně jako u LPS na straně 8. Takhle uvedený odkaz na poznámku 3) budí dojem, že platí i pro AG3, AH3 a BE2, což je ovšem vzhledem k jejímu obsahu nesmysl.

Lubomír Jindra

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 2. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL